Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ

PRZY SZPITALU IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

 

 

Cel główny:

 

Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i do życia szkolnego poprzez:

 • podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wielostronnym rozwojem dzieci,

 • stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

 

Cele szczegółowe:

 

 1. Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły.

 2. Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców.

 3. Współpraca w realizacji zadań szkoły.

 4. Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

 5. Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

 

Procedury osiągania celów

 

Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły

Zadania

Sposoby realizacji

Zbieranie informacji poprzez:

 • zaplanowaną diagnozę oczekiwań rodziców

Ankietowanie wszystkich rodziców na wszystkich poziomach nauczania ( opracowywaniem wyników ankiet będzie się zajmował zespół zadaniowy powoływany na radzie pedagogicznej)

 • rozmowy wychowawców podczas indywidualnego kontaktu z rodzicami

Zbieranie uwag o uczniu w dniu zapisu do szkoły przyszpitalnej ( Karta Ucznia/ Wychowanka )

 

 

Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców

Zadania

Sposoby realizacji

Zapoznawanie rodziców z prawem szkolnym

 

 

 • Udostępnienie rodzicom podstawowych dokumentów szkolnych w dniu zapisu dziecka do szkoły, poprzez udostępnienie porfolio w bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie, zawierającego:

 • Statut Zespołu Szkół,

 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania,

 • Tygodniowy rozkład zajęć

 • Plan zajęć pozalekcyjnych

 • Kalendarz wydarzeń szkolnych,

 • Program wychowawczy

 • Szkolny Program Profilaktyki, itp.

 • Publikowanie dokumentów zespołu szkół na stronie www.zs-szpital-trzebnica.pl

 • Zapoznawanie na bieżąco rodziców ze szkolnymi regulaminami poprzez zamieszczanie ich na szkolnych tablicach ogłoszeń.

Przekazywanie rodzicom informacji o potrzebach i oczekiwaniach szkoły

 • Rozmowy indywidualne wychowawców klas z rodzicami uczniów (notatka w dzienniku lekcyjnym)

 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń.

Współpraca w realizacji zadań szkoły.

Umożliwianie rodzicom kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorem.

 • Wyznaczenie stałych dyżurów dyrektora. Informacja o dyżurach na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń.

 • Stworzenie systemu komunikacji elektronicznej. Wszyscy nauczyciele posiadają adresy poczty elektronicznej, które są zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Stwarzanie okoliczności do udziału rodziców w życiu szkoły

 • Organizowanie otwartych imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez ( informacja na stronie internetowej),

Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

Dostarczanie rodzicom wiedzy dotyczących rozwoju dziecka

 • Pedagogizacja rodziców poprzez:

a. rozmowy indywidualne,

b. zakup i udostępnianie rodzicom przydatnej literatury w bibliotece szkolnej

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

 • Udostępnianie informacji na temat instytucji wspomagających rodziców w procesie wychowania

Współpraca w rozwiązywaniu sytuacji problemowych

 • W miarę możliwości szkoły przyszpitalnej:

a. Organizowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w środowisku szkoły, w tym: kierowanie rodziców do instytucji udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, medycznej, itp

 

Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

Diagnozowanie oczekiwań rodziców na rodzaj zajęć pozalekcyjnych

Prowadzenie badań ankietowych wśród rodziców uczniów. Opracowanie i przedstawienie wyników badań przez zespół zadaniowy podczas zebrania rady pedagogicznej.

Korzystanie z wiedzy, zainteresowań i umiejętności rodziców do podnoszenia jakości realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych

 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,

 • Organizowanie spotkań z rodzicami mającymi ciekawe zainteresowania.

 

Ewaluacja

 

Szkolny Program Współpracy z Rodzicami będzie systematycznie monitorowany, poddawany ewaluacji. Podstawowymi metodami i technikami ewaluacji będą:

 • badania kwestionariuszowe skierowane do rodziców i nauczycieli,

 • analiza dokumentów,

 • hospitacje prowadzone przez dyrektora zespołu szkół.

 

Wnioski z ewaluacji będą sporządzone w postaci raportu i przedstawione Radzie Pedagogicznej i rodzicom na koniec roku szkolnego.

 

Październik
pnwtśrczptsond
1234Pokaż wydarzenia w dniu 5 października67
8Pokaż wydarzenia w dniu 9 października1011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sobota, 2018-10-20

Imieniny: Ireny, Kleopatry
 • Trzebnica
 • 7°C
 • bezchmurnie
 • Wiatr: 3.1m/s W
 • Ciśnienie: 1028 hPa
 • Wilgotność: 70%
 • Wschód słońca: 07:25
 • Zachód słońca: 17:47
 • Źródło: OpenWeatherMap
Zaloguj się

zs-szpital-trzebnica.szkolnastrona.pl

sp4.szpital.trzebnica@wp.pl

zs.szpital.trzebnica@onet.pl